20 nov 2003 10:00

Ministerraad van 20 november 2003

De Ministerraad, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt, keurde donderdagmorgen, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, het voorontwerp van programmawet goed.

De Ministerraad, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt, keurde donderdagmorgen, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, het voorontwerp van programmawet goed.

Dit voorontwerp bevat met name de maatregelen die werden genomen tijdens het begrotingsconclaaf en tijdens de werkgelegenheidsconferentie.