21 sep 2007 12:00

Ministerraad van 21 september 2007

De ministerraad keurde een aantal voorstellen goed.

De ministerraad keurde een aantal voorstellen goed.

Het gaat om: - de start van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma Telindus om een meerjarige dienstenovereenkomst toe te kennen voor het onderhoud van het simulatiesysteem van taken van de dispatchingcentra bij de federale politie (computer aided dispatching en communicatiecentra). - acht ontwerpen van koninklijk besluit over de organisatie van de veiligheid tijdens Europese toppen. Ze bevatten financiële maatregelen die kaderen in het luik veiligheid van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de begroting 2007 uitvoeren. - een ontwerp van koninklijk besluit dat het kb van 16 mei 2003 over de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten wijzigt. De wijziging verlengt de uitwerking van het kb tot het einde van dit jaar, zodat de federale overheidsdiensten de mogelijkheid behouden om als overgangsmaatregel tweetalige adjuncten in de centrale diensten aan te wijzen. - de bekendmakig van een overheidsopdracht voor de configuratie, het beheer en het onderhoud van de technische infrastructuur van de broeikasgassen van België en Nederland. De opdracht regelt de opstart, aanpassing, ontwikkeling en het onderhoud van de infractructuur op basis van de community registry software (kostenloze licentie van de Europese commisie). - de inrichting van een algemene omkadering voor de erkenning van de beroepskwalificaties van de onderdanen van de Europese Unie (omzetting van richtlijn 2005/36/CE). - de voordracht van de kandidatuur van de heer Daniel Fransen, onderzoeksrechter in Brussel, voor een post als rechter bij het speciale Tribunaal voor Libanon. - een ontwerp van koninklijk besluit dat de overgangsregeling bedoeld in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 tot het einde van dit jaar verlengt. De regeling betreft de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren veroorzaakt door ioniserende stralingen en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC).