24 mrt 2011 12:53

Ministerraad van 24 maart 2011

De ministerraad vergaderde op donderdag 24 maart 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op donderdag 24 maart 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad heeft volgende beslissingen genomen:

  • de goedkeuring van de begroting 2011, zoals overeengekomen door het kernkabinet
  • een ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij hoofdstukken I en II van titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord
  •  de gunning van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een elektronische juridische gegevensbank voor de magistraten aan Wolters Kluwer Belgium

De ministerraad heeft eveneens de agenda besproken van de Europese top die doorgaat op 24 en 25 maart 2011 in Brussel.