27 okt 2017 17:33

Ministerraad van 25 oktober 2017

De ministerraad vergaderde op woensdag 25 oktober 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

De ministerraad heeft volgende ontwerpen goedgekeurd :

  • het voorontwerp van programmawet (tweede lezing)
  • het voorontwerp van wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen
  • het voorontwerp van wet “economische relance en versterking sociale cohesie”

Meer informatie in de presentatie in bijlage.