04 jul 2014 17:05

Ministerraad van 4 juli 2014

De ministerraad vergaderde op 14 juli 2014 op elektronische wijze. Hij nam volgende beslissingen:

  • de goedkeuring van een aantal dossiers in het kader van de omzendbrief van 30 april 2014 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van voorzichtige en lopende zaken
  • een ontwerp van koninklijk besluit dat de wet van 19 juli 2012 over de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector van toepassing maakt op het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  • een ontwerp van koninklijk besluit, in tweede lezing, met de reglementering van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking met een overlevingspensioen. Het ontwerp is aangepast naar aanleiding van het overleg met de vakbonden (zie persbericht van 28 maart 2014)
  • een ontwerp van koninklijk besluit, in tweede lezing, over de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door hun personeelsleden. Het ontwerp werd overlegd met de vakbonden (zie persbericht van 4 april 2014)