05 apr 2003 17:00

Ministerraad van 5 april 2003

De Ministerraad vergaderde op zaterdag 5 april 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 12 uur 30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op zaterdag 5 april 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 12 uur 30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad keurde de Verklaring tot Herziening van de Grondswet goed, die door de beide Kamers werd goedgekeurd. De Verklaring zal volgende week ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd.