08 mrt 2013 17:38

Ministerraad van 8 maart 2013

De ministerraad heeft vergaderd op 8 maart 2013 onder voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo via de elektronische procedure.

De ministerraad heeft vandaag een aantal maatregelen genomen voor de benoeming van de nieuwe minister van Financiën en de wijziging van bevoegdheden. Minister van Financiën Koen Geens wordt voor het budgettair, administratief en IT-beheer gehecht aan de federale overheidsdienst Financiën. De ministerraad heeft vandaag ook de bevoegdheden van de regeringsleden gewijzigd naar aanleiding van de benoeming van minister van Landverdediging Pieter De Crem als vice-eersteminister. Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten wordt eveneens bevoegd voor duurzame ontwikkeling. De nieuwe vice-eersteminister zal ook deel uitmaken van het Overlegcomité en de Samenwerkingscommissie. Minister van Financiën Koen Geens zal deel uitmaken van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.