18 mrt 2015 16:13

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve Planning voor 2015

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders neemt de ministerraad nota van de indicatieve planning voor het jaar 2015 van Belgische bijdragen aan civiel crisisbeheersmissies van internationale organisaties (EU, VN, OVSE).

Deze planning is een concrete vertaling van de Belgische politieke wil om met civiele middelen deel te nemen aan internationale inspanningen ter preventie, oplossing, stabilisatie en post-conflict heropbouw in crisiszones.

Voor elke nieuwe effectieve verbintenis aangaande een civiele missie, evenals een eerste deelname aan een lopende missie, zal de voorafgaande goedkeuring van de ministerraad worden gevraagd.