03 mei 2020 15:19

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve Planning voor 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin akkoord met de indicatieve planning voor 2020 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Deze planning is een concrete vertaling van de Belgische politieke wil om deel te nemen aan internationale inspanningen ter preventie, oplossing, stabilisatie en postconflictheropbouw in crisiszones en kadert in de Belgische strategie in verband met civiel crisisbeheer, die op 18 mei 2017 door de ministerraad werd goedgekeurd.

Op basis van de beoordelingsfactoren voor de uitwerking van de planning, en de politieke en operationele ontwikkelingen op het terrein, ziet de indicatieve planning van 2020 er als volgt uit:

Hoofdzakelijk een verderzetting van activiteiten uit 2019: Een personeelsreserve voor een (eventuele):
  • een bijdrage aan de lopende civiele missies van de EU, VN en OVSE
  • heroriëntering en/of verhoging van de bijdrage aan lopende EU-, VN- en OVSE-missies
  • een bijdrage van expertise inzake terrorismebestrijding aan de Europese delegatie in relevante regio’s
  • vierde bijdrage met expertise in terrorismebestrijding aan een Europese delegatie
  • een punctuele bijdrage aan het regionaal kantoor van Democratic Control of Armed Forces (DCAF) in Tunesië
  • deelname aan toekomstige of nieuwe deelname aan lopende missies van de EU, VN, NAVO en OVSE
  • de inzet van een rechter in het Speciaal VN-Tribunaal voor de Centraal-Afrikaanse Republiek
  • bijdrage, op vraag en voor korte periodes, aan de missie UNODC/Aircop
 
  • gerichte bijdrage aan voorbereidings- of planningsstructuren omtrent civiel crisisbeheer bij de EU, VN, NAVO en OVSE