30 mrt 2007 17:00

Mobiele werknemers in spoorwegsector

Arbeidsvoorwaarden van mobiele werknemers in de spoorwegsector

Arbeidsvoorwaarden van mobiele werknemers in de spoorwegsector

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de richtlijn (2005/47/EG) over de overeenkomst tussen de gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) in Belgisch recht omzet. Het ontwerp dat minister van Mobiliteit Renaat Landuyt voorstelde, regelt bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten. Het ontwerp neemt de clausules van de overeenkomst tussen de CER en de ETF over, behalve als er al een Belgisch equivalent bestaat. Het ontwerp heeft ook de bijkomende rechten geïntegreerd, die het Belgisch recht al aan de werknemers toekende.