03 mrt 2011 15:43

Mobiliteit

Aansprakelijjkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

Aansprakelijjkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen. Het voorstel van staatssecretaris Etienne Schouppe voert het protocol van het verdrag van 2002 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee en verordening 392/2009/EG uit.  

De Internationale Maritieme Organisatie heeft het protocol aangenomen om de passagiers die over zee worden vervoerd beter te beschermen. Ze verplicht schepen die onder de Belgische vlag varen of die een Belgische haven aandoen om een certificaat van verzekering, bedoeld in het verdrag, aan boord te hebben. De ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast met de scheepvaartcontrole staan in voor het naleven van de verplichting. Exploitanten van schepen die geen certificaat van financiële zekerheid kunnen voorleggen, kunnen worden bestraft.

De uitgifte van de certificaten van verzekering worden per koninklijk besluit geregeld.