19 sep 2011 13:37

Mobiliteit

Aanpassing van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang

  De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg en per spoor aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.   Het initiatief van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet richtlijn 2010/61/EU (*) in Belgisch recht om. De bijlagen worden om de twee jaar bijgewerkt. Ze verwijzen naar bepalingen in internationale overeenkomsten die het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, de binnenwateren en het spoor regelen. De aangepaste bijlagen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2011. Er geldt een overgangsperiode tot en met 30 juni 2011. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van de Commissie van 2 september 2010 tot eerste aanpassing van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.