16 sep 2011 12:22

Mobiliteit

Omzetting van de Europese richtlijn inzake vervoerbare drukapparatuur

Omzetting van de Europese richtlijn inzake vervoerbare drukapparatuur

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een ontwerp van koninklijk besluit goed over vervoerbare drukapparatuur (*).

Het ontwerp zet richtlijn 2010/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 betreffende vervoerbare drukapparatuur in Belgisch recht om. De richtlijn omvat gedetailleerde voorschriften over vervoerbare drukapparatuur, die de veiligheid moeten verhogen en tegelijk het vrije verkeer ervan in de EU moeten verzekeren.

Het ontwerp word voor advies overgemaakt aan de Raad van State.


(*) Het gaat o.a. om drukrecipiënten, kranenntanks, tanks, batterijvoertuigen of -wagons, MEGC (multiple-element gas containers), hun kranen en ander toebehoren.