16 sep 2011 12:22

Mobiliteit en vervoer

Interoperabiliteit van het spoorwegnet

Interoperabiliteit van het spoorwegnet

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een ontwerp van koninklijk besluit goed over de interoperabiliteit van het spoorwegnet. Het zet richtlijn 2011/18/EU van de Commissie  van 1 maart 2011 (*) in Europees recht om en wijzigt de bijlagen II, V en VI van de wet van 26 januari 2010 over de interoperabiliteit van het spoorwegnet in de Europese gemeenschap.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

(*) tot wijziging van de bijlagen II, V en VI van de richtlijn 2008/57/EG van het Parlement en de Raad  en betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegnet in de Europese Gemeenschap.