01 jun 2018 18:54

Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Dit ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe enerzijds het koninklijk besluit van 16 januari 2007 op te heffen en te vervangen door een nieuw koninklijk besluit, om een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden weg te werken, de bepalingen van het besluit in overeenstemming te brengen met Europese verordeningen, de wetgeving ‘only once’ uit te voeren en de procedureregels voor het bekomen van een veiligheidsvergunning en een veiligheidscertificaat te vereenvoudigen en te uniformiseren.

Anderzijds heeft het ontwerp als doel het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van de nationale spoorwegveiligheidsdoelstellingen en -methodes op te heffen, vermits het niet langer nodig is om te voorzien in nationale spoorwegveiligheidsmethoden, gelet op het bestaan van Europese spoorwegveiligheidsmethoden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.