08 jan 2021 15:59

Modaliteiten voor de financiering van de solidariteitspremie in de gezondheidssectoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren.

Het koninklijk besluit van 22 december 2020 voorziet in een eenmalige solidariteitspremie volgens het systeem van de consumptiecheque voor het personeel van de federale gezondheidssectoren. Artikel 8 van dit besluit verwijst naar de twee basisallocaties op de begroting van de FOD Volksgezondheid, begrotingsjaar 2020, waarop de stortingen aan de Maribel-fondsen zullen worden aangerekend.

Ingevolge een wijziging van de basisallocaties door de FOD Beleid en Ondersteuning moet artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2020 worden gewijzigd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.