02 okt 2017 12:16

Modaliteiten voor de toekenning van compensaties voor bedrijven uit de primaire sector die getroffen zijn door de fipronilcrisis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties voor bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronilcrisis.

Toen bleek dat sommige eieren van Belgische pluimveebedrijven besmet waren met fipronil als gevolg van een internationale fraudezaak in verschillende landen, waaronder België, heeft de federale regering een reeks uitzonderlijke maatregelen getroffen. Die maatregelen komen bovenop de maatregelen die al werden getroffen om de veiligheid van de consument te vrijwaren en houden rekening met de verstrekkende economische gevolgen van de fipronilfraude voor de hele sector.

Een van de maatregelen voorziet de schadeloosstelling van de getroffen bedrijven. Om deze maatregel te concretiseren werd een voorontwerp van wet met betrekking tot de compensaties voor de bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis op 1 september 2017 in eerste lezing aan de ministerraad voorgelegd. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd bevat de uitvoeringsmaatregelen van die wet voor bedrijven van de primaire sector. Het bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de toekenning van de federale compensaties die de wet voorziet als tegengewicht voor de materiële verliezen geleden door bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis. Het ontwerp is er ook op gericht om iedere vorm van misbruik en overcompensatie met betrekking tot de geleden materiële schade te voorkomen. De compensaties voor de andere sectoren zullen het voorwerp uitmaken van een ander ontwerp van koninklijk besluit. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.