20 jul 2023 18:32

Modernisering en uitbreiding van de vrijwillige dienst van collectief nut – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het toepassingsgebied van de vrijwillige dienst van collectief nut (DCN) uitbreidt en de bepalingen voor de verrichters ervan moderniseert.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.