09 sep 2022 15:03

Modernisering van de beheersinstrumenten voor consulaire crisissen bij de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib het moderniseringsprogramma van de beheersinstrumenten voor consulaire crisissen bij de FOD Buitenlandse Zaken goed, ter uitvoering van het luik “investeringen” van het herstel- en transitieplan. 

Het moderniseringsprogramma sluit aan bij de ambitie om rekening te houden met nieuwe technologische en communicatie-instrumenten, om gegevensverzameling en -verwerking te moderniseren, en om crisisbeheeroperaties te vergemakkelijken en te verbeteren, zowel voor het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken als voor de betrokken consulaire posten en voor de burgers. In het algemeen maakt het programma deel uit van de aanhoudende inspanning van de regering voor digitale transitie en van de digitale toenadering tot de burger.

Het gaat om een modernisering van het call center en een nieuwe, gebruiksvriendelijke app.

Binnen dit kader stemt de ministerraad in met de toekenning van een budget van 1 miljoen euro, zoals voorzien in het investeringsplan van oktober 2021.