08 jun 2018 17:51

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de strategische reserve wijzigt tot 31 maart 2022.

Het is de bedoeling de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt enigszins te veranderen om een evenwicht in het Belgische elektriciteitsnet te verzekeren en met name om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Dit voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat een reeks wijzigingen aan het mechanisme van de strategische reserve die de Europese Commissie al op 7 februari goedkeurde. Deze veranderingen houden rekening met de opmerkingen van de laatstgenoemde over mogelijke staatssteun.

Het voorontwerp houdt ook transparantie van methodologie in om de redelijkheid van de offertes te evalueren. Zo zal de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bijvoorbeeld op haar website de criteria publiceren voor het al dan niet onredelijk karakter van de offertes. Als de CREG offertes onredelijk acht en als het noodzakelijk lijkt te contracteren, zal de Algemene Directie Energie overnemen.

Het voorontwerp voorziet ook op 1 september in een herziening van het volume dat de minister op 15 januari bepaalde indien veranderende omstandigheden in verband met de bevoorradingszekerheid dit vereisen.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité.