06 okt 2023 16:19

Modernisering van de wet inzake douane en accijnzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat de algemene wet inzake douane en accijnzen grondig hervormt.

Dit voorontwerp van wet geeft uitvoering aan het regeerakkoord waarin wordt voorzien dat het sanctiebeleid inzake douane en accijnzen wordt geëvalueerd en hervormd in overleg met de stakeholders.

De algemene wet inzake douane en accijnzen dateert grotendeels nog uit 1822. Diverse sanctiebepalingen zijn moeilijk leesbaar en verspreid doorheen de wet, waardoor het sanctiebeleid inzake douane en accijnzen weinig transparant is.

De wetgeving wordt gemoderniseerd door verouderde strafbepalingen die in de praktijk niet meer worden toegepast, te schrappen en andere strafbepalingen te hergroeperen en transparanter te maken. Bovendien wordt een systeem van administratieve geldboetes ingevoerd voor overtredingen zonder opzet en zonder fiscale implicaties.

Daarnaast bevat dit voorontwerp van wet diverse wijzigingen aan de algemene wet inzake douane en accijnzen, waaronder een aanpassing om datadeling via een geautomatiseerd digitaal platform mogelijk te maken, wat een belangrijke stap is om de logistieke flow efficiënter te laten verlopen.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.