07 dec 2012 18:14

Modernisering van het informaticapark van de FOD Justitie

De ministerraad stemt in met de vastlegging van 2 760 670,65 euro op het budget 2012, wat overeenkomt met een bestelling van 3170 pc’s waarvan 1 961 desktops en 1 209 laptops om het informaticapark van justitie te moderniseren/

Het huidige informaticapark is niet aangepast aan de huidige vereisten en houdt risico's voor de veiligheid van gegevens in. De aankoop van nieuwe computers is noodzakelijk voor de modernisering van justitie en voor een betere doeltreffendheid. De aankoop van nieuwe pc's en laptops op de begroting 2012 is de eerste fase in de stapsgewijze modernisering van het informaticapark die loopt tot 2014.