07 dec 2018 16:54

Modernisering van het Verkeersreglement

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over het Verkeersreglement.

Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit van 1 december 1975 dat het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg omvat, door een gemoderniseerd Verkeersreglement.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité, en vervolgens ter advies aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Wegcode