29 jan 2016 14:15

Modernisering vingerafdruksysteem van Dienst Vreemdelingenzaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met de upgrade van het vingerafdruksysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Gezien de strenge Europese eisen en de noodzaak om met uiterst betrouwbaaar materiaal te werken, moet het huidige vingerafdruksysteem gemoderniseerd worden. De essentiële onderdelen van het systeem, die aan slijtage onderhevig zijn, dienen te worden vervangen. Er zullen ook nieuwe toepassingen in het systeem worden geïnstalleerd voor de uitvoeringsdiensten. Deze upgrade zal gefinancierd worden via een leasingcontract van zeven jaar.

Het gebruik van vingerafdrukken voor identificatie bij migrantenstromen heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het vingerafdruksysteem wordt zowel op nationaal als Europees vlak gebruikt voor belangrijke toepassingen zoals VIS (Visa Information System) en Eurodac, een Europees vingerafdruksysteem voornamelijk voor asielzoekers. Het is vooral voor deze toepassingen dat Europa aan de lidstaten richtlijnen oplegt om te investeren in modern materiaal voor het nemen en verwerken van vingerafdrukken.