17 nov 2006 16:00

Moderniseringsplan coperfin 2006

Overheidsopdrachten in het kader van coperfin - fase C

Overheidsopdrachten in het kader van coperfin - fase C

De ministerraad nam kennis van de stand van zaken van projecten die eerder voor het Coperfin-moderniseringsplan van FOD Financiën waren ingediend. De ministerraad gaf ook machtiging om bepaalde projecten in het kader van het Coperfinplan 2006 te gunnen. Het plan is een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders. De projecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe software-systemen, de beveiliging van de ICT-infrastructuur en de modernisering en rationalisering van het netwerk van de FOD Financiën.