23 jun 2006 17:00

Moderniseringsplan coperfin 2006 - fase B

Voortgang van het moderniseringsplan van financiën

Voortgang van het moderniseringsplan van financiën

De ministerraad nam kennis van de vordering van de projecten die eerder voor het Coperfin-moderniseringsplan van de FOD Financiën waren ingediend. De ministerraad gaf ook machtiging om bepaalde bestekken te publiceren en om overheidsopdrachten uit te schrijven. Het plan is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. De projecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe software-systemen, de beveiliging van de ICT-infrastructuur en de modernisering en rationalisering van het netwerk van de FOD Financiën. Ze zijn beschreven in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.