03 mei 2013 19:00

Moderniseringsplan van de FOD Financiën - Coperfin 2013 - Fase A

Minister van Financiën Koen Geens heeft bij de ministerraad verslag uitgebracht over de vordering van Coperfin, het moderniseringsplan voor de FOD Financiën.

De ministerraad geeft zijn toestemming om de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten van de eerste fase van 2013 toe te wijzen. De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Voor deze uitvoeringsfase ligt het accent op softwaresystemen die de internationale gegevensuitwisseling moeten vergemakkelijken.