27 apr 2012 16:55

Moderniseringsplan voor de FOD Financiën Coperfin 2012 - Fase A

Minister van Financiën Steven Vanackere heeft bij de ministerraad verslag uitgebracht over de vordering van Coperfin, het moderniseringsplan voor de FOD Financiën. 

De ministerraad geeft zijn toestemming om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen. 

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren.