COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

16 mrt 2007 16:00

Modulering vennootschapsbijdrage

Verlenging voor 2007 van de modulering van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

Verlenging voor 2007 van de modulering van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de invoering van een jaarlijkse bijdrage voor vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het ontwerp dat minister van Middenstand Sabine Laruelle voorstelde, verlengt voor het jaar 2007 de modulering van de vennootschapsbijdrage in functie van het balanstotaal van de vennootschap. (wet van 30 december 1992)