16 jun 2017 17:30

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen. 

Sinds 2006 kan een vrouwelijke zelfstandige die net bevallen is, kosteloos 105 dienstencheques ontvangen om zich bij de huishoudelijke taken te laten helpen. Daardoor kan de vrouwelijke zelfstandige haar zelfstandige activiteit beter verzoenen met de zorg voor haar pasgeboren kind. Uit enquêtes blijkt dat deze moederschapshulp weinig bekend is bij de vrouwelijke zelfstandigen, wat een hoog risico impliceert op een laattijdige aanvraag, of zelfs geen toekenning.

Het ontwerp van koninklijk besluit schaft daarom de verlichting af om een formele aanvraag in te dienen. Van zodra het sociaal verzekeringsfonds er van op de hoogte is gebracht dat de zelfstandige moeder is geworden, door een kennisgeving door de zelfstandige zelf of via een administratieve gegevensstroom, dient het fonds op eigen initiatief contact op te nemen met de betrokken vrouwelijke zelfstandige om haar wens om moederschapshulp te genieten, te bevestigen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.