12 jul 2013 02:02

Moeten kinderen tegen griep worden gevaccineerd?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na welke aanpak bij griepvaccinatie de hoogste gezondheidswinst per gespendeerde euro zou opleveren. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt bestudeerden hiervoor meer dan 5600 mogelijke vaccinatiescenario’s. Een algemene kindervaccinatie zou even kosten-effectief zijn als andere recent ingevoerde kindervaccinaties, op voorwaarde dat de kosten van griepvaccinatie met minstens een kwart dalen. Dit kan door de vaccinatie via de Centra voor Leerlingenbegeleiding of Kind en Gezin te organiseren, en door een prijsdaling van het vaccin. Een toename van de vaccinatiegraad van de volwassenen ouder dan 50 jaar zou het aantal hospitalisaties en overlijdens door griep aanzienlijk verminderen, maar omdat het om een grote groep gaat, zouden de kosten aanzienlijk zijn.

We kunnen het ons in hartje zomer moeilijk voorstellen, maar binnen enkele maanden doet een nieuwe seizoensgriep zijn intrede. Elk jaar wordt 1 op 10 Belgen door een griepvirus getroffen. Bij gezonde mensen veroorzaakt het meestal alleen de bekende ongemakken: koorts, spierpijn en luchtweginfecties, die verdwijnen na een weekje uitzieken. Maar vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en chronisch zieken kunnen te maken krijgen met ernstige complicaties (bvb longontsteking).


Vaccinatie is een van de meest doeltreffende manieren om mensen tegen griep te beschermen. Alleen worden de vaccins vooral nog via kippeneieren aangemaakt en kan de productie niet zo gemakkelijk worden opgedreven, waardoor het beschikbare aantal vaccins op nationaal niveau beperkt is. Bij risico op tekort moeten dus keuzes worden gemaakt. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vroeg het KCE om na te gaan welke vaccinatiestrategie de hoogste gezondheidswinst per gespendeerde euro zou opleveren. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt bestudeerden daarom meer dan 5600 verschillende vaccinatiescenario’s.

Huidige risicogroepenvaccinatie: gunstige kosten-effectiviteit

De onderzoekers stelden een gunstige kosten-effectiviteit vast voor de vaccinatie van de risicogroepen die momenteel worden aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Het gaat om 65-plussers, mensen met chronische aandoeningen (o.a. van de longen, het hart, de lever, de nieren, diabetes, neuromusculaire aandoeningen, of immuniteitsstoornissen) en zwangere vrouwen. Ook de vaccinatie van gezondheidswerkers bleek kosten-effectief te zijn.

Griepvaccinatie kinderen

Er gaan echter steeds meer stemmen op om de jaarlijkse griepvaccinatie uit te breiden naar kinderen. Vaccinatie zou niet alleen de kinderen zelf beschermen, maar ook de volwassenen waarmee ze contact hebben, omdat het virus minder wordt verspreid in de algemene bevolking.
Sinds 2004 wordt in de VS de vaccinatie van alle kinderen vanaf 6 maanden aanbevolen. Het VK zal de komende griepseizoenen stapsgewijs de kinderen tussen 2 en 17 jaar vaccineren via de scholen. Ook in een aantal andere Europese landen, zoals Oostenrijk, Finland, Estland, en Slovenië wordt griepvaccinatie bij min 18 jarigen aanbevolen.

Vaccinatie kinderen kosteneffectief als kost met een kwart daalt

Een algemene vaccinatie van kinderen zou de volwassenen (inbegrepen risicogroepen) onvoldoende beschermen, en kan de vaccinatie van de volwassenen daarom niet vervangen. Wel blijkt dat de kindervaccinatie even kosten-effectief is als de andere kindervaccinaties die recent door het KCE werden bestudeerd en die zijn opgenomen in de vaccinatiekalender, op voorwaarde dat de kosten van griepvaccinatie met minstens een kwart dalen. Dit kan door de vaccinatie via de Centra voor Leerlingenbegeleiding of via Kind en Gezin te organiseren, en door een prijsdaling van het vaccin.

Uitbreiding vaccinatie naar 50-plussers compenseren met daling vaccinatie jongere, gezonde volwassenen

Een uitbreiding van de vaccinatie naar alle volwassenen ouder dan 50 jaar zou het aantal hospitalisaties en overlijdens door griep aanzienlijk verminderen, maar omdat het om een grote groep gaat, zou dit zeer veel kosten. Dat kan wel worden opgevangen door een evenredige daling van de vaccinatie van jongere, gezonde volwassenen (18-49 j).


De conclusies van deze studie zijn ook van toepassing op de nieuwe generatie (viervoudige) vaccins die binnenkort worden verwacht.