02 dec 2005 16:00

Mondverzorging

Bepalingen over de publiciteit voor mondverzorging

Bepalingen over de publiciteit voor mondverzorging

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed,over de publiciteit voor mondverzorging, dat de wet van 15 april 1958 en het koninklijk besluit van 1 juni 1934 aanpast. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het voorontwerp legt regels vast over de publiciteit voor mondverzorging die beter aan de huidige situatie zijn aangepast. De bedoeling is om patiënten informatie te geven die duidelijk, pertinent, objectief en cotroleerbaar is. Tegelijkertijd wordt publiciteit die patiënten ronselt of die aanzet tot overbodige onderzoeken en behandelingen verboden. De bestaande wetgeving verwees niet naar communicatie via internet. Het voorontwerp laat toe dit medium voor de informatie van de patiënten aan te wenden. De website van een beoefenaar van de tandheelkunde mag geen ander diploma of titel vermelden, dan de erkende beroepstitel. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.