04 dec 2015 16:13

Monopolierente Nationale Loterij en toe te kennen subsidies in 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de Nationale Loterij. 

Het eerste ontwerp keurt de aanpassingen aan het beheerscontract van de Nationale Loterij goed. Het gaat om een verhoging van de monopolierente en om een herziening van de toe te kennen subsidies in 2015, namelijk 205.900.000 euro. De aanpassingen worden samengebracht in een tweede avenant van het beheerscontract dat op 20 juli 2010 tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij werd gesloten.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit legt de monopolierente vast op 115 miljoen euro. Deze rente is de Nationale Loterij verschuldigd aan de begroting 2015.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter handtekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract dat op 20 juli 2010 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze venootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting, voor het jaar 2015