18 nov 2013 15:04

Monopolierente voor de Nationale Loterij in 2013

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens het twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de wijziging van het beheerscontract en de monopolierente van de Nationale Loterij.

Het bedrag van de monopolierente die de Nationale Loterij in 2013 aan de staat moet betalen vast op 146.265.000 euro, roerende voorheffing inbegrepen. De monopolierente zal in 2014 135.000.000 euro bedragen. Het bedrag van de subsidies is 214.035.000 euro in 2013 en 205.300.000 euro in 2014. De ministerraad keurt hiervoor ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het eerste beheerscontract tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij wijzigt om de bedragen aan te passen. Het beheerscontract wordt ook aangepast op het vlak van de rol van het Comité voor Verantwoord Spelen dat bij elke spelvernieuwing die de Nationale Loterij doorvoert een schriftelijk gemotiveerd advies zal verlenen. Ten slotte wordt ook het Subsidiecomité uitgebreid.

ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract dat op 20 juli 2010 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2010