23 jun 2006 17:00

Montenegro

Erkenning van de Republiek Montenegro

Erkenning van de Republiek Montenegro

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de erkenning van Montenegro inhoudt. Op 21 mei 2006 hebben de Montenegrijnen gekozen voor de onafhankelijkheid met een meerderheid van 55,5 % van de kiezers. De deelname lag iets boven de 86 %. De Europese Unie oordeelde dat dit referendum plaats vond conform de verbintenissen van de OVSE en de Raad van Europa alsook conform andere democratische standaarden die van kracht zijn. Op 3 juni 2006 na afhandeling van het intern beroep tegen het resultaat van het referendum heeft het Montenegrijnse parlement een onafhankelijkheidsverklaring goedgekeurd. Op 5 juni 2006 keurde het Servisch parlement een besluit goed waarin het vaststelde dat de Republiek Servië de opvolger werd van de unie van staten, conform het artikel 60 van het Grondwettelijk Handvest. Op 12 juni 2006 nam de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie hiervan akte en nodigde Servië en Montenegro uit een rechtstreekse en constructieve dialoog verder te zetten over hun toekomstige relaties. De Raad voegde eraan toe dat de Europese Unie bereid was een dergelijke dialoog te ondersteunen. Op 12 juni 2006 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie de onafhankelijkheid van Montenegro politieke erkend.