11 jul 2008 11:25

Multilateraal schuldverlichtingsinitiatief

België neemt deel aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief van de Internationale ontwikkelingsassociatie (Wereldbank)

België neemt deel aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief van de Internationale ontwikkelingsassociatie (Wereldbank)

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Onwikkelingssamenwerking Charles Michel een voorontwerp van wet goedgekeurd over de deelname van België aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief (MDRI) van de Internationale Ontwikkelingsassociatie.

België verbindt zich ertoe bij te dragen aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief. Het voorontwerp van wet bekrachtigt die verbintenis. Het aandeel van België wordt geraamd op 475,6 miljoen euro gespreid over een periode van 40 jaar. Die deelname is gebaseerd op het traditionele aandeel van België in de Internationale Ontwikkelingsassociatie, hetzij 1,55%. De periode van 40 jaar komt overeen met de looptijd van de kredieten die de Internationale Ontwikkelingsassociatie verleent. De bijdrage van 10,1 miljoen euro voor de eerste periode  valt ten laste van de ontwikkelingssamenwerking en werd al ingeschreven in de begroting van 2007 en 2008.

De deelname aan het MDRI-initiatief kadert in de internationale inspanning om een coherente en structurele inspanning te bieden aan de schuldproblematiek van de armste ontwikkelingslanden. De Belgische deelname inzake schuldverlichting wordt in aanmerking genomen als officiële ontwikkelingshulp en draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstelling om 0,7% van het BBP tegen 2010 aan ontwikkelingshulp te besteden.