18 mrt 2011 11:30

Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties

Modernisering van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties

Modernisering van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met resolutie 86 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties (*). De resolutie moderniseert het mandaat van het agentschap.

Tijdens het twintigjarige bestaan van het MIGA bleek dat bepaalde bepalingen van de conventie hem verhinderen zijn doelstellingen volledig na te streven. Dankzij de wijziging van de conventie kan het MIGA de projecten in ontwikkelings- en transitielanden uitbreiden.

MIGA is een filiaal van de wereldbangroep opgericht in 1988 en telt 175 lidstaten. Op 21 september 1989 ondertekende België de oprichtingsconventie en werd officieel lid op 18 september 1992. België heeft een kapitaalsaandeel van 2,02% en een stemgewicht van 1,75%.

Het agentschap heeft als taak:

  • investeringen te verzekeren tegen niet-commerciële risico's: beperking van kapitaaltransfers, onteigeningen of gelijkaardige overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, contractbreuk door de overheid ...
  • de buitenlandse investeringen in gastlanden te bevorderen 
  • advies bij investeringsgeschillen tussen private investeerders en gastlanden te verlenen 

(*) van 30 juli 2010.