02 sep 2005 17:00

Multinationaliteit KFOR

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, goed om een Mongools peloton in het Belgisch-Luxemburgs detachement (BELUKOS) in Kosovo te integreren.

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, goed om een Mongools peloton in het Belgisch-Luxemburgs detachement (BELUKOS) in Kosovo te integreren.

Het gaat om het detachement dat deelneemt aan operatie KFOR. De integratie van het Mongools peloton in het detachement is het resultaat van het bilateraal akkoord dat België en Mongolië (*) sloten om de samenwerking op het gebied van vredesondersteunende operaties te bevorderen en de multinationaliteit in de operatie KFOR te verhogen. De eerste fase van de integratie, die op 15 september 2005 aanvangt, bestaat uit de vorming en de training van het Mongools peloton in technieken die eigen zijn aan vredesondersteunende operaties. Die fase gaat door in België. De tweede fase gaat van start op 15 december 2005. Het peloton wordt dan ontplooid en in het Belgisch-Luxemburgs detachement geïntegreerd. (*) op 1 november 2002.