23 dec 2011 10:50

Music for life 2011

Bijdrage van de federale overheid aan Music for life 2011

Bijdrage van de federale overheid aan Music for life 2011

De ministerraad gaat akkoord met het principe om deel te nemen aan de actie Music for Life. Met dit geld kan het Rode Kruis zes partnerlanden van de  directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking helpen het nodige hulpmateriaal en expertise te verzamelen om cholera- en diarree-epidemieën het hoofd te bieden. In de partnerlanden Burundi, Mozambique, Namibië, Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika worden dankzij de financiering noodvoorraden opgeslagen met cholerakits, water- en hygiënekits en waterzuiveringskits.

Music for Life is een actie van het Rode Kruis Vlaanderen Internationaal en Studio Brussel die in 2011 gericht is op de sensibilisering en de fondsenwerving voor de strijd tegen de diarree. Diarree is samen met longziekten de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar.