12 feb 2021 17:21

Naburige rechten van het artistiek personeel van het Nationaal Orkest van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de naburige rechten van het artistiek personeel van het Nationaal Orkest van België.

Dit ontwerp regelt de vergoedingen voor alle naburige rechten voor de exploitatie van opnames van het Nationaal Orkest van België. Concreet worden volgende zaken geregeld: 

  • de media-uitingen waarvoor een forfaitaire vergoeding afgesproken is. Voor deze prestaties wordt een naburig recht voorzien van 600 euro per jaar voor 25 opnamesessies onafhankelijk van de aard van de verspreiding. Een verspreiding via diverse kanalen van dezelfde opname wordt slechts een keer vergoed. Er is een uitzondering voor de telling voorzien van opname en verspreiding door televisie
  • de vergoeding voor een fonografische opname in studio-condities. Daarvoor wordt 3.000 euro betaald per afgewerkte opname. Er wordt een aparte regeling voorzien voor de Koningin Elisabethwedstrijd. Daarvoor is een vergoeding voorzien van 126.000 euro voor de volledige wedstrijd conform de in het verleden uitbetaalde rechten en te verdelen over de deelnemers
  • de vergoeding voor producties met commerciële partners voor onder andere soundtracks van films en videospelen die niet onder de forfaitaire regeling vallen
  • een aantal gevallen die geen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.