04 mei 2003 19:00

Nachtvluchten

Er werd beslist dat de Directeur-generaal van het Luchtverkeer onmiddelijk de "Notam" (notice to aimen) van 30 april jongsleden zal terugtrekken.

Er werd beslist dat de Directeur-generaal van het Luchtverkeer onmiddelijk de "Notam" (notice to aimen) van 30 april jongsleden zal terugtrekken.

De Minister bevoegd voor het luchtverkeer zal onmiddellijk aan de Diercteur-generaal van het luchtverkeer en aan Belgocontrol vragen de route die eind februari voorgesteld werd operationeel, te maken, maar met een afwijking van 7 graden, i.p.v. 8 graden. Hierdoor worden maximaal niet bevolkte zones van het vormingstation en de haven van Brussel worden overvlogen. Aldus wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de regering het Brussels Gewest om terug te keren naar het akkoord van 24 kanuari 2003 en wordt de klacht van de stad Brussel zonder voorwerp. Belgocontrol heeft op zondag 4 mei 2003 de opdracht gekregen een nieuw Notam voor te bereiden om deze procedure toe te passen vanaf de oorspronkelijk voorziene datum van 12 juni.