20 apr 2018 15:20

Nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2015-2019: tussentijds rapport

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het tussentijds rapport over de uitvoering van het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019.

Het vijfde nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019 (NAP) vormt een van de belangrijkste beleidsinstrumenten in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Het concentreert zich prioritair op partnergeweld, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminkingen (VGV), gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en prostitutiegerelateerd geweld.

In de periode december 2015 tot december 2017 werd een meerderheid van de 235 maatregelen geïmplementeerd. Er zijn momenteel 152 maatregelen lopende (65%). In 2018 moeten nog 12 maatregelen gelanceerd worden (5%). 39 maatregelen werden reeds afgerond (16%) en 32 maatregelen moeten nog worden opgestart in 2019 (14%).

Enkele vermeldenswaardige vorderingen gerealiseerd op initiatief van de staatssecretaris:

  • in november 2017 openden drie Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) hun deuren. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er alle mogelijke bijstand krijgen op één plaats en dit 24/24
  • op 20 oktober 2017 vond een specifieke opleiding voor TAM-verhoorders van de politie plaats die handelde over het verhoren van zowel minder- als meerderjarige personen met een verstandelijke beperking die slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld
  • het reisadvies van 24 VGV-gevoelige landen werd in juni 2017 aangepast; zo staat er duidelijk te lezen dat 'elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt'
  • in samenwerking met de politie en het IGVM werd eind 2017 een campagne gelanceerd om getuigen van seksuele straatintimidatie op te roepen in te grijpen (www.seksueelgeweld.be/straatintimidatie of www.ikgrijpin.be)

De staatssecretaris voor Gelijke Kansen krijgt de opdracht om, na de kennisgeving van het dossier aan de regeringen van de deelstaten, het evaluatierapport aan het Parlement te bezorgen.