13 dec 2012 15:46

Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een toelage aan het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties toekent.  De toelage dient om de monitoring van ongevallen en overlijdens door koolstofmonoxide verder te zetten.

De ministerraad kent het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties, beter gekend als het Antigifcentrum, een toelage toe om in de eerste plaats de monitoring van ongevallen en overlijdens door koolstofmonoxide in België verder te zetten. Het Antigifcentrum werkt aldus mee aan de epidemiologische analyse en brengt elementen voor de beleidsvorming aan.

ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage