28 okt 2022 17:53

Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie

De ministerraad keurt het nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) goed.

Artificiële intelligentie biedt de kans om tal van uitdagingen aan te pakken op verschillende domeinen, waaronder economie, energie, gezondheid, mobiliteit, klimaatverandering, de strijd tegen desinformatie en veiligheid. Tegelijk is het essentieel dat fundamentele rechten, zoals privacy en non-discriminatie, worden beschermd en dat nieuwe technologieën worden ontwikkeld binnen een passend ethisch en juridisch kader.

In deze context is het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking in artificiële intelligentie te vergroten en innovatie op basis van AI te stimuleren. Daarom wordt een AI-convergentieplan voorgesteld rond de volgende negen doelstellingen:

  1. Betrouwbare AI bevorderen
  2. De cyberbeveiliging waarborgen
  3. Het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van België versterken door middel van AI
  4. Een datagedreven economie en een performante infrastructuur ontwikkelen
  5. AI centraal laten staan binnen de gezondheidszorg
  6. AI in dienst stellen van een duurzamere mobiliteit
  7. Het milieu beschermen
  8. Betere en levenslange opleidingen voorzien
  9. De burgers een betere dienstverlening en bescherming bieden

Met het oog op de uitvoering van het plan zal ook een sturingscomité worden opgericht dat belast wordt met de uitvoering en de coördinatie van het plan. Elke minister zal de nodige maatregelen kunnen nemen om het plan overeenkomstig zijn bevoegdheden te versterken.