29 apr 2022 16:56

Nationaal Hervormingsprogramma 2022

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en in overleg met de verschillende regeringen van ons land het Nationaal Hervormingsprogramma 2022 goed.

In het Nationaal hervormingsprogramma (NHP) brengen de verschillende regeringen verslag uit van de belangrijkste structurele hervormingen van het voorbije jaar en welke maatregelen in de nabije toekomst verwacht mogen worden. Het NHP is complementair aan de begrotingsmaatregelen opgenomen in het Stabiliteitsprogramma en bouwt verder op de prioriteiten van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV).

Nu de meeste beperkingen ten gevolge van de sanitaire crisis wellicht snel, en hopelijk definitief, achter ons kunnen gelaten worden, verschuift de prioriteit voor de verschillende regeringen naar het treffen van maatregelen dewelke de potentiële groei van de Belgische economie evenals de werkgelegenheidsgraad verhogen en de overheidsfinanciën terug op een duurzaam pad brengen.

De huidige uitdagende macro-economische context en de bijhorende onzekerheid door de oorlog in Oekraïne vragen om doeltreffende en krachtige maatregelen. Voor een open economie als de Belgische is het opvolgen van de mogelijke macro-economische onzekerheid in de eurozone en de rest van de wereld essentieel. De verschillende regeringen zullen met de nodige flexibiliteit en rekening houdende met de analyse van de laatste economische gegevens een passend beleid voeren.

Het Nationaal Hervormingsprogramma 2022 zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Overlegcomité.