28 apr 2023 16:42

Nationaal Hervormingsprogramma 2023

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en in overleg met de verschillende regeringen van ons land het Nationaal Hervormingsprogramma 2023 goed.

In het Nationaal hervormingsprogramma (NHP) brengen de verschillende regeringen verslag uit van de belangrijkste structurele hervormingen van het voorbije jaar en welke maatregelen in de nabije toekomst verwacht mogen worden. Het NHP is complementair aan de begrotingsmaatregelen opgenomen in het Stabiliteitsprogramma en bouwt verder op de prioriteiten van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV).

Het voorontwerp heeft betrekking op volgende domeinen:

  • Hoofdstuk 2 gaat kort in op de macro-economische projecties voor ons land
  • Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de belangrijkste hervormingen en investeringen van de verschillende regeringen in de volgende domeinen: (i) begroting en staatsschuld, (ii) arbeidsmarkt en onderwijs, (iii) ondernemerschap, innovatie, concurrentie en digitalisering, (iv) duurzaamheid, energie en mobiliteit en (v) sociale bescherming en inclusie
  • Hoofdstuk 4 geeft een kort overzicht van de stand van zaken m.b.t. de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
  • Hoofdstuk 5 schetst het gebruik van de structuurfondsen en hoofdstuk 6 beschrijft het institutionele proces en de betrokkenheid van stakeholders bij het opstellen van dit NHP. In de bijlagen worden de hervormingsplannen van de gewesten en gemeenschappen voorgesteld