26 apr 2024 17:37

Nationaal hervormingsprogramma 2024

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo het nationaal hervormingsprogramma 2024 goed.

Het nationaal hervormingsprogramma (NHP) is het resultaat van jaarlijks intensief coördinatiewerk tussen de verschillende regeringen van ons land. Het coördinatiewerk werd aangestuurd door een politiek begeleidingscomité samengesteld uit medewerkers van de eerste minister, de vice-eersteministers, de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen en de (vice)minister-presidenten van de gewesten en de gemeenschappen. Het Federaal Planbureau trad op als algemene coördinator van het redactiecomité en werd bijgestaan door federale coördinatoren.

Het NHP is hoofdzakelijk een rapporteringsoefening van de verschillende overheden naar de Europese Commissie, dat eind april samen met het Stabiliteitsprogramma wordt ingediend. In het NHP brengen de verschillende regeringen verslag uit van de meest relevante structurele hervormingen van het voorbije jaar en wordt er, indien relevant, aangegeven welke maatregelen in de nabije toekomst verwacht mogen worden.