23 dec 2008 11:00

Nationaal Instituut voor Radio-elementen

Financiering van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

Financiering van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette de financiering van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) goedgekeurd  naar aanleiding van de jodium-131-crisis in augustus 2008. Daarnaast heeft hij de bijkomende financiering van het Studiecentrum voor Energie (SCK.CEN) goedgekeurd als compensatie voor de financiering van het IRE.

Ten laatste op 9 januari 2009 zal aan het instituut een banklening met staatswaarborg worden toegekend om uitgaven voor ten hoogste 9,621 miljoen euro en ten hoogste zes maanden te dekken. De lening gaat samen met een trekkingsrecht dat overeenkomt met de kwartaalbehoeften van het investeringsplan. Voor het SCK/CEN wordt een waarborg voor hetzelfde bedrag voorzien. 

De regering zal ten laatste tijdens de begrotingscontrole van 2009 beslissen over de kapitaalinbreng op basis van een advies van het Instituut der Nationale Rekeningen.

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen is een instituut van openbaar nut dat onder de voogdij staat van de ministers die bevoegd zijn voor economische zaken en energie. Zijn voornaamste opdracht bestaat erin radio-elementen te produceren en te conditioneren voor de nucleaire geneeskunde en toepassingen met radio-elementen te bestuderen, te bevorderen en aan te moedigen.