27 apr 2007 17:00

Nationaal Instituut voor Radio-elementen

Wijziging van de statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

Wijziging van de statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

De ministerraad ging akkoord met de wijziging van de statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) die minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde. De wijzigingen brengen de statuten van het IRE in overeenstemming met de nieuwe wet op de verenigingen zonder winstoogmerk. Ze voegen een historiek van de statuten toe en regelen het ontslag van de bestuurders, de beraadslagingen van de raad van bestuur, de bevoegdheden van de directeur-generaal, het toezicht op de verrichtingen van het IRE, het budget en de rekeningen...