16 jan 2009 11:25

Nationaal klimaatplan

Goedkeuring van het Nationaal klimaatplan 2009-2012

Goedkeuring van het Nationaal klimaatplan 2009-2012

De ministerraad heeft kennis genomen van het Nationaal Klimaatplan 2009-2012 dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde.

Het Nationaal Klimaatplan bevat de stand van zaken eind 2008 en geeft een overzicht van al de maatregelen die de verschillende Belgische overheden al hebben genomen om de verbintenissen van het Kyotoprotocol na te komen. Het plan vormt de basis voor de strategie voor de periode na 2012. Het is een gezamenlijk plan van de gewesten en de federale overheid dat door de Nationale Klimaatcommissie en de uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu werd voorbereid. Op basis van de evaluatieresultaten van de maatregelen wordt het plan jaarlijks aangepast vanaf 2010.